Slavonija DI

Piljenje

Vršimo uslužno piljenje vaših trupaca na gateru ili brenti prema željenoj specifikaciji. U mogućnosti smo piliti trupce do maksimalne dužine 5 metara, a gotova se roba može slagati u bulove ili u pakete.

Cijena usluge

  • Piljenje 25 €/m3 trupca
  • Slaganje na letvice 5 €/m3 trupca
  • Mjerenje daske i specifikacija po dužinama i širinama 10 €/m3 trupca.

Cijene su FCO utovareno tvornica Slavonski Brod, izvozno ocarinjeno.

Kontakt osoba

  • Mile Magdić
  • +385 99 2213 179
  • pilana@slavonija-di.hr