Slavonija DI

Ljušteni furnir

Dugogodišnje iskustvo i tradicija ključni su čimbenik povjerenja i vjernosti našeg cjelokupnog ciljnog tržišta.


Izrada ljuštenog furnira u potpunosti je prilagođena zahtjevima naših kupaca i njihovim potrebama. Širina proizvodnog programa trenutno obuhvaća obradu bukve, topole i hrasta u kvalitetan ljušteni furnir različitih dimenzija po klasama (I, II, III). Proizvodnja ljuštenog furnira u debljinama 1; 1,5; i 2 mm - centrično ljušteni konstrukcioni furniri, domaćih vrsta – bukva, hrast i topola. Godišnji kapacitet proizvodnje je preko 4.000,00 m3 trupaca. Godišnja prodaja furnira svih klasa i dužina je cca. 2.500,00 m3.